A slap in the face

 
Vad du någonsin tillförde mig?
Ptja, du hade ju rätt bra musiksmak.